You are hereOferta stażowa 2014

Oferta stażowa 2014


By Magda - Posted on 03 marzec 2014

Proszę zapoznać się z ofertą stażową na 2014 rok. 20 miejsc stażowych przedstawiono TUTAJ. Preferowany termin odbycia trzymiesięcznych staży to lipiec-wrzesień, inne terminy - do negocjacji.

Od 10 do 14 marca w godzinach 10:00 - 14:00 zapraszamy do składania CV (zał. 1) i podania o zakwalifikowanie na staż (zał. 2) w dziekanacie WTCh wg wzoru podanego w zakładce Dokumenty i regulaminy.

Wśród oferujących staże znajdują się firmy z Poznania i okolic z różnych branż związanych z chemią i technologią chemiczną:

  • produkcja nawozów sztucznych: Luvena SA
  • przemysł spożywczy: Kompania Piwowarska, Celiko
  • przemysł kosmetyczny: Nivea Polska
  • przemysł farmaceutyczny i medyczny: Phytopharm Klęka, GlaxoSmithKline Pharmaceuticals, Kimball Electronics
  • przetwórstwo gumy: Reka Rubber
  • ciepłownia: Dalkia Poznań
  • technologie membranowe: Xylem PCI Membranes
  • analityka laboratoryjna: Ekolab
  • przetwórstwo tworzyw sztucznych: Wavin Metalplast-Buk, Marmite

Wszelkie pytania dotyczące staży (firm, ofert, itp.) proszę kierować:

Magdalena Regel-Rosocka
Koordynator Projektu
Koordynator Stażu